Rules


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : tr in Entity, line: 329 in /data/web/virtuals/176600/virtual/www/cache/caa155adf81fddd29ab4b21a147927fb0295eb53.bladec on line 70

Pravidla pro sezónu 2022 (v 1.0)

Registrace do šampionátu

Přihlášení do šampionátu se provádí na rcrallytimer.eu. Bude spuštěno 1.1.2022. Pokud narazíte na nějaký problém zašlete nám jej na: info@crc-rcrally.cz .

Pro letošní rok je registrační poplatek 300,- za jednoho jezdce, uhraďte na účet č. 242070829/0300 (stejné číslo účtu jako v loňském roce), do poznámky uveďte své jméno, za tým se neplatí. Finanční prostředky budou použity na zakoupení cen na celkové vyhlášení sezóny, popřípadě i na malé občerstvení. Jezdci, kteří se zaregistrují do 1.4.2022 - těmto jezdcům je garantovaná vyjetá pozice ze sezóny 2021. Registrace jezdců i týmů bude ukončena spuštěním přihlášek do 1. závodu (registrovaní jezdci platí startovné 150,- , SuperJunioři 50,- a Junioři 100,- není-li uvedeno jinak). Registrace je dokončena po zaplacení reg. poplatku. Jezdci, kteří se nezaregistrují, platí startovné 200,- (superjunioři + junioři do 15 let - 100,-; junioři - 150,-) a nebodují v tabulkách absolutního pořadí šampionátu i jednotlivých kategorií.

Přihlášení do závodů

Přihlášení do závodu vždy na adrese rcrallytimer.eu pokud není uvedeno jinak. Přihlášení na jednotlivé závody je možné jen do data zveřejněného v kalendáři.

Do každého podniku se může přihlásit závodník, který není přihlášený do šampionátu! Pořadatel má právo takového jezdce odmítnout v případě přeplnění startovního pole. Neregistrovaní závodníci startují za registrovanými jezdci (může upravit pořadatel závodu dle výkonnosti jezdce). Všichni jezdci, kteří se přihlásí do jednotlivých závodů, vyplní registrační formulář co možná nejúplněji! Přihlašovací formulář se posílá do uzávěrky a bude zveřejněn v propozicích. Startovné je použito na zakoupení cen, zajištění časomíry, údržbu a technické vybavení dráhy.

Přihlášený a potvrzený jezdec, který se bez řádné omluvy (nejpozději 24h do startu daného závodu) nedostaví, může mu být na následné soutěži (kde bude startovat) navýšeno startovné na dvojnásobek.

Odesláním přihlášky jezdec souhlasí s pravidly šampionátu, se zpracováním poskytnutých osobních údajů a souhlasí s focením a filmováním během závodů a zveřejněním fotografií a videí.

Technická pravidla

Původní podvozek musí splňovat stavební pravidla světové federace pro Touring Car.

Podvozek

Povolené všechny podvozky v měřítku 1:10 s elektrickým pohonem o maximální šíři 200mm včetně karoserie. Soutěžící nesmí během závodu měnit podvozek („šasí“) a karoserii. Každý jezdec soutěží s vlastním modelem. Při porušení tohoto ustanovení je soutěžící vyloučen ze závodu (diskvalifikován, závod může dokončit).

Baterie

NiCd, NiMh 5/ 6 článků (1,2V) „standardní velikosti“; nebo Lixx baterie 7,6V plastový obal nutný (z důvodu bezpečnosti)

Motor

Povoleny všechny stejnosměrné nebo střídavé elektromotory velikosti 540.

Pneumatiky

Povoleny jsou všechny pneumatiky s maximálními rozměry: šířka 28 mm, průměr 74 mm, výjimku tvoří všechny penumatiky, u kterých byl jakýmkoli způsobem (např. rozříznutím a následně slepením) upraven průměr nebo šíře. Dále jsou zakázány ARP Rally Block (toto omezení neplatí pro kategorii SuperJunior). Všechny pneumatiky lze upravit pouze prořezáním.

Mazání + ohřívání pneu

Mazání + ohřívání pneu je na všech tratích zakázáno!

Elektronické stabilizační systémy

Je zakázáno použití elektronických stabilizačních systému (gyro, AVC systém apod.).

Karoserie

Povoleny jen modely karoserií, které někdy rally jely v jakémkoliv barevném provedení (nepřípustné jsou okruhové verze těchto karoserií a kategorie GT); při nesplnění podmínek nebude závodník přihlášen ani mu nebude umožněno se závodu zúčastnit. V případě sporných modelů je nutné doložit fotografii jak reálné vozidlo, tak i model!

Karoserie – týmy

Týmy registrované do šampionátu (jedoucí na celkové umístění). V týmu je více jezdců (obvykle 3 jezdci - doporučeno) a nemusí mít stejné karosérie, ale musí být na první pohled patrné, že se jedná o model jezdce daného týmu.

Další pravidla

Registrační čísla – startovní pořadí

Do závodu se startuje dle registračních čísel a pořadí, které přidělí pořadatel. Tyto registrační čísla jsou jezdci přidělena s přihlédnutím k vyjeté pozici v předchozí sezóně 2021 a na základě přihlášení se do 1.4.2022. Jezdci, kteří se do tohoto data nepřihlásili, nemají nárok na číslo dle vyjeté pozice CRC 2021. Jezdcům, kteří se nezúčastnili minulé sezóny budou přidělena nová čísla za koncem startovního pole. Tato čísla jsou neměnná po celou sezónu a identifikují jezdce. Na karoserii nesmějí být čísla, která se netýkají CRC. (např. můžete je přelepit černou páskou). Startovní čísla velikosti 4,5 x 4cm (š x v) a reklamu šampionátu pod přední skla dveří 6,5 x 1,5 (š x v) dostanou zaregistrovaní jezdci na prvním závodě od promotéra CRC zdarma. Za další sadu bude požadovat promotér poplatek ve výši 30,-Kč (poplatek za startovní čísla se týká všech nezaregistrovaných jezdců).

Jezdci (registrovaní) startují do jednotlivých závodů dle aktuálního pořadí v šampionátu (do prvního závodu dle registračních čísel). Neregistrovaní jezdci dle předpokládané výkonnosti.

Kategorie: Věkové 5 + Technické 1

Jezdci

Rozhodující pro určení kategorie je dovršení věku k 1.4.2022.

Věkové kategorie (všichni zúčastnění jezdci): Kategorie bude vyhlášena pokud se přihlásí více jak tři jezdci (výjimku tvoří kategorie Ženy a Superjunioři). V rámci registrace jezdců do CRC mohou být případně upraveny věkové hranice.

Ženy a dívky - (Ženy)

Tato kategorie bude vyhlášena. Kategorie bude označena ve startovním poli (W).

Super-junioři (do 11 let) - (Super Junior)

Tato kategorie bude vyhlášena. Pořadatel věří v jednání FairPlay, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje požadovanou hranici do 11 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (SJ).

Junioři (od 12 – do 19) - (Junior)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 5 jezdců. Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici od 12 do 19 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (J).

Senioři (od 20 – do 35) - (Senior)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 5 jezdců. Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici od 20 do 35 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (S).

Matadoři (od 36 do 49) (Matador)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 5 jezdců. Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici od 36 do 49 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (M).

Veteráni (od 50 výše) (Veterán)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 5 jezdců. Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici od 50 let a výše. Kategorie bude označena ve startovním poli (V).

Technické kategorie

Pro celkovou klasifikaci musí jezdec odjet minimálně 6 závodů.

Historic (bez rozdílu věku)

Pro tuto kategorii jsou předepsaný pneu LTX tyres, PIRELLI T RALLY nebo Tamiya Rally Block bez jakýchkoliv úprav (platí pro všechny pneumatiky) a karoserie vozu musí odpovídat autu, které se účastnilo rally před rokem 2000 (včetně). Kategorie bude označena ve startovním poli (H).

Vyhlašování kategorií

Vyhlášení (dekorování) umístění v každé kategorii proběhne za předpokladu, že do soutěže odstartuje minimálně v kategorii více jak tři jezdci - netýká se kategorie SJ.

Hodnocení – závod

Bodové ohodnocení za vyjeté pozice je pro jezdce v absolutním pořadí

Umístění Počet bodů Umístění Počet bodů Umístění Počet bodů
1. 56 11. 30 21. 10
2. 51 12. 28 22. 9
3. 48 13. 26 23. 8
4. 45 14. 24 24. 7
5. 42 15. 22 25. 6
6. 40 16. 20 26. 5
7. 38 17. 18 27. 4
8. 36 18. 16 28. 3
9. 34 19. 14 29. 2
10. 32 20. 12 30. 1

Bodové ohodnocení v jednotlivých kategoriích a týmové soutěži

Umístění Počet bodů
1. 10
2. 8
3. 6
4. 5
5. 4
6. 3
7. 2
8. 1
 1. Bodování jednotlivců: body se přiřadí registrovaným dle vyjetých pozic při dojetí závodu jen z registrovaných jezdců.
 2. Bodování týmů: bodují dva nejlepší, kteří bodují v tomto závodě o pořadí v týmech. Jezdcům se body přiřazují v pořadí vzniklém z vyjetých pozic při dojetí závodu (po vyškrtnutí neregistrovaných jezdců či jezdců týmů, kteří překračují stanovený počet bodujících v jednotlivém týmu). Pokud je v týmu více, jak 3 jezdci musí být před startem do závodu upřesněno, kteří tři jezdci budou bodovat (písemně do rukou časoměřiče). Pokud toto tým sám před startem neurčí, nebude v dané soutěži bodován!!
 3. Startující může startovat v závodě pouze s jedním vozem.
 4. Soutěžící mohou podat protest proti výsledkům, nebo proti porušení pravidel do 15 minut po zveřejnění výsledků poslední RZ a to písemně k rukám ředitele závodu. Ředitel závodu má právo provést diskvalifikaci (vyloučení) i dodatečně, pokud zjistí, že byla porušena pravidla soutěže a tato skutečnost mu nebyla známa před vyhlášením výsledků odjetého podniku (důvodem může být např.: výměnu podvozku, karoserie, nedovolený trénink, Za nepřejetí rampy při závěrečném vyhlášení!!! - bez řádně omluvy!

Hodnocení - šampionát

 1. Pro hodnocení jednotlivců za celý šampionát se započítává bodový zisk získaný v jednotlivých soutěží, včetně soutěží, ve kterých jezdec nebodoval, ať z důvodů nepřítomnosti, nedokončení, nebo dokončení na nebodovaném místě. Škrtání výsledků je závislé na počtu podniků v kalendáři. 1 – 6 závodů: bez škrtání; 7 – 9 závodů: škrtání jednoho nejhoršího výsledku; 10 – 20 závodů: škrtání dvou nejhorších výsledků.
 2. Pro hodnocení kategorií i týmů (pouze jezdci a týmy zaregistrované do 1. 4. 2021) za celý šampionát započítává bodový zisk získaný v jednotlivých soutěžích, včetně soutěží, ve kterých tým nebodoval, ať z důvodů nepřítomnosti, nedokončení, nebo dokončení na nebodovaném místě. Žádné výsledky se neškrtají!
 3. V případě shodného počtu bodů rozhoduje vyšší počet prvních míst, v případě shody pak rozhodují místa druhá, atd. Při rovnosti bodů i všech výsledků je uznán vítězem celého ročníku ten, který dosáhl lepšího výsledku na poslední RZ na posledním společném závodě daného ročníku.

Penalizace

 1. Dotyk modelu s cílovou časomírou/bránou a to i po jejím projetí +15 s !!!! Součástí časomíry jsou i informační cedule (ČK) umístěné před tímto měřícím zařízením!!!!
 2. Předčasný START je penalizován +10 s. (do 5 s). Na tento prohřešek může upozornit kdokoliv. Jinak obdrží penalizaci VP (více jak 5 s). Na tento prohřešek může upozornit kdokoliv.
 3. Za každé projetí časomíry po skončení vlastní jízdy. +10 s.
 4. Nepovolený servis v UP (nahlášený) +10 s, (nenahlášený) + 60 s i výměna baterie! (nevztahuje se na superjuniory a nováčky-začínající jezdce)
 5. Auto uvízlé na trati je možné „nasadit“ a v RZ se pokračuje (bez penalizace) pouze pomocí rukou. Úmyslné použití nohou (např. kop) je penalizován 30 s.
 6. V případě závady vozu v RZ, neodstartování včas do RZ nebo odstoupení z RZ bude závodník penalizován jednorázovou penalizací VP (dvojnásobek času nejrychlejšího času v dané RZ)
 7. Pokud závodník odstartuje do poslední RZ a tuto RZ nedokončí, dostává volný průjezd jako v ostatních RZ. Závodník, který neodstartuje do poslední RZ závod nedokončuje (ve výsledcích závodu " nedokončil " / v celkovém hodnocení " X ".
 8. Při opuštění trati se závodník vrátí na místo opuštění tratí. Nasazení auta vpřed ve směru jízdy je nepřípustné a je penalizováno 10 s.
 9. Za nesportovní chování, neumožnění v předjetí rychlejšímu jezdci v předjetí (předjížděný jezdec umožní předjetí např. jízdou po okraji dráhy nebo úplným zastavením mimo dráhu) nebo jakékoliv zkrácení trati mu může být udělena penalizace 30 s. nebo i VP. Konečné rozhodnutí je na řediteli závodu.
 10. Trénink mimo stanovený SHAKEDOWN (časově i prostorově), může povolit pouze ředitel závodu. V případě nedodržení tohoto ustanovení je možné jezdce vyloučit ze závodu (diskvalifikován, závod může dokončit). Tréninkem se rozumí – pohyb modelu vlastní silou, řízeno RC soupravou.
 11. Cizí pomoc během RZ je nepřípustná (VP) mimo kategorii Superjunior.
 12. Pořadatel má právo během závodu přidělit VP jezdci, který svým výkonem výrazně narušuje (prodlužuje) harmonogram soutěže - (koef. 2,2 x čas vítěze nebo 12 minut) vztahuje se i na opravu v RZ.
 13. Za nesprávné přelepení (jsou stále viditelná - čitelná) startovních čísel z jiných šampionátů - 30 s.
 14. Nedodržení startovního času nebo pořadí viz níže (Pravidla spojená s odstartováním do RZ).
 15. Nepřistavení vozu včas do UP - 60 s.
 16. Vynechání nebo nesprávné zvládnutí technického prvku (bude upřesněno při rozpravě) - 30 s.
 17. Jezdec, který nastoupí do závodu bez registračních čísel na modelu např. z důvodů výměny karosérie nebo jejich ztrátou) a řádně o ně nepožádal při registraci na závod (jezdci prvně přihlášený se toto netýká) budou penalizováni - 30 s.
 18. Super penalizace SVP (trojnásobek času nejrychlejšího jezdce v dané RZ) bude udělena po udělení dvou VP v závodě.

Ukončení závodu i předčasné

 1. Závodní den končí vyhlášením výsledků odjetého podniku, výsledky jsou neměnné, vyjma práva ředitele uvedeného v bodě č. 4 - Hodnocení - závod.
 2. Předčasném ukončení závodního dne z důvodů nepřízně počasí nebo pro řešení nahodilé situace neupravené pravidly rozhoduje ředitel závodu. Podklad pro rozhodnutí si volí sám ředitel. Může rozhodnout na základě vlastního uvážení, nebo na základě hlasování jezdců, týmů atd.
 3. K uznání závodu a připsání bodů za tento závod je nutné odjet alespoň 50% z nahlášeného počtu RZ. O případném zrušení závodu se rozhoduje hlasováním všech jezdců. Pokud dojde ke zkrácení závodu nebo zrušení závodu, startovné se nevrací.

Servis mezi jednotlivými RZ je povolen. Je však časově omezen vlastním startem do následující RZ a zároveň může být omezen Rozvrhem závodního dne.

V případě nejasností pište na e-mail: info@crc-rcrally.cz nebo volejte na tel.: 731 110 677 (Filip Musal).

Pravidla spojená s odstartováním do RZ

 1. Odstartování vozů do RZ probíhá v časovém intervalu 60 vteřin nebo 30 vteřin.
 2. Závodník je povinen hlídat si svůj startovní čas! Na přípravu má 30 s (60 s start. interval) nebo 15 s (30 s intervalu). Pokud nestihne odstartovat ve stanovený čas, tak má dalších 30 s (60 s start. interval) nebo 15 s (30 s intervalu). Pokud nestihne odstartovat i v tomto nebo odstartuje v jiném čase - obdrží penalizaci (VP). Musí opustit prostor startu a umožnit odstartování následného vozu.
 3. V případě předjetí pomalejšího jezdce jsou oba jezdci povinni toto oznámit časoměřiči. Pokud toto neučiní, mohou být penalizování 30 s.
 4. V případě problémů s časomírou, zejména při špatném měření, nebo neshodě v časech: - při problémech u čtyřech a méně jezdců: Jezdci opakují jízdu a první odstartuje nejpozději do 15 minut po odstranění problému, nebo dojetí posledního jezdce dané RZ. - v případě většího problému: Jezdci hlasují o opakování celé RZ, popřípadě jejím stornování. V případě opakování RZ se nemažou penalizace ani VP. V případě stornování RZ se penalizace promíjejí a pokračuje se další jinou RZ.

Systém závodů

Závod se řídí „Rozvrhem závodního dne“, který je v dostatečném předstihu zveřejněn jako odkaz pod logem v kalendáři ročníku. Pro představu orientační plán závodního dne naleznete níže.

Rozvrh závodního dne

činnost čas popis
trať přístupná od individuální řídí se pořadatelem
prezentace 7:30 – 8:30 potvrzení účastní, platba startovného
shakedown 8:00 – 8:30 trénink na vytýčeném místě (zpravidla část tratě)
zahájení 8:45 slavností zahájení, odevzdání vozů do UP, foto …
start 9:00 start prvního vozu do 1. rychlostní zkoušky (dále RZ)
RZ zpravidla 8 – 10 rychlostních zkoušek.
soutěžící startuje do RZ vždy dle pokynů časoměřiče a to nejpozději do 30s od tohoto pokynu
Konec 17:00 - 19:00 Konec závodu, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

Harmonogram závodu

Obsahuje: logo závodu, jméno pořádajícího týmu či týmů, jméno ředitele závodu, místo konání závodu, cenu startovného, čas oficiálního startu, seznam přihlášených jezdců, počet RZ, okamžik pro přeskupení startovního pole, určuje prostor pro povolený servis mezi RZ a podmínky pro povolený trénink tzv. shakedown. Seznam přihlášených bude v propozicích každého závodu.

Závodní komise – Juri se skládá z jezdců, kteří budou uvedeni na oficiálním harmonogramu soutěže. Bude zveřejněn ráno před zahájením závodu. V nutném případě bude losován náhradník z řad jezdců, pokud se přestupek bude týkat některého z členů komise. Komise bude řešit různé protesty, přestupky proti pravidlům nebo přidělovat časové penalizace. Proti jejich rozhodnutí není odvolání. Protesty mohou být podány nejpozději do 15 min po dojetí poslední RZ.

Odesláním přihlášky jezdec souhlasí s pravidly CRC a se zpracováním poskytnutých os. údajů pro potřeby vedení šampionátu dle zák.č. 101/2000Sb. Poskytnuté údaje budou vedením šampionátu použity na rozdělení do příslušných kategorií, přidělení startovních čísel - registrací a upozornění na nadcházející závod.

!!!!Soutěžící se účastní závodu na vlastní riziko!!!!

Tato pravidla vstupují v platnost 1. 1. 2022 - zahájením registrací. (Organizační tým CRC si vyhrazuje právo tato pravidla měnit z vážných důvodů i během závodní sezóny!)