Pravidla

Pravidla pro sezónu 2019 (v.1.4.)

Registrace do šampionátu

Přihlášení do šampionátu se provádí na http://rcrallytimer.eu/ . Bude spuštěna 1.2.2019. Pokud narazíte na nějaký problém Zašlete nám jej na : info@crc-rcrally.cz .

Pro letošní rok je registrační poplatek 300,- za jednoho jezdce, uhraďte na účet č. 0469626043/0800 do poznámky uveďte své !!!jméno!!!, za tým se neplatí.
Finanční prostředky budou použity na zakoupení cen na celkové vyhlášení sezóny, popřípadě i na malé občerstvení.
Jezdci, kteří se zaregistrují do 28.2.2019 - těmto jezdcům je garantovaná vyjetá pozice ze sezóny 2018. Registrace jezdců i týmů bude ukončena spuštěním přihlášek do 1. závodu (registrovaní jezdci platí startovné 150,- , SuperJunioři 50,- a Junioři 100). Registrace je ukončena po zaplacení reg. poplatku.
Jezdci, kteří se nezaregistrují, platí startovné 200,- (superjunioři + junioři do 15 let - 100,-; junioři - 150,-) a nebodují v tabulkách absolutního pořadí šampionátu i v jednotlivých kategoriích.

Přihlášení do závodů

Přihlášení do závodu http://rcrallytimer.eu/ pokud není uvedeno jinak. Přihlášení na jednotlivé závodu je možné jen do data zveřejněného v kalendáři.

Do každého podniku se může přihlásit závodník, který není přihlášený do šampionátu! Pořadatel má právo takového jezdce odmítnout v případě přeplnění startovního pole a startují za registrovanými jezdci (může upravit pořadatel závodu dle výkonosti jezdce). Všichni jezdci, kteří se přihlásí do jednotlivých závodů, vyplní registrační formulář co možná nejúplněji! Přihlašovací formulář se posílá do uzávěrky a bude zveřejněn v propozicích. Startovné je použito na zakoupení cen, zajištění časomíry, údržbu a technické vybavení dráhy.

Přihlášený a potvrzený jezdec, který se bez řádné omluvy (nejpozději 24h do startu daného závodu) nedostaví, může mu být na následné soutěži (kde bude startovat) navýšeno startovné na dvojnásobek.

Odesláním přihlášky jezdec souhlasí s pravidly šampionátu, se zpracováním poskytnutých osobních údajů a souhlasí s focením a filmováním během závodů a zveřejněním fotografií a videí.

Technická pravidla

Původní podvozek musí splňovat stavební pravidla světové federace pro Touring Car.

Podvozek

Povolené všechny podvozky v měřítku 1:10 s elektrickým pohonem o maximální šíři 200mm včetně karoserie. Soutěžící nesmí během závodu měnit podvozek („šasí“) a karoserii. Každý jezdec soutěží s vlastním modelem. Při porušení tohoto ustanovení je soutěžící vyloučen ze závodu (diskvalifikován, závod může dokončit).

Baterie

NiCd, NiMh 5/ 6 článků (1,2V) „standardní velikosti“; nebo Lixx baterie 7,6V plastový obal nutný (z důvodu bezpečnosti)

Motor

Povoleny všechny stejnosměrné nebo střídavé elektromotory velikosti 540.

Pneumatiky

Předepsány pouze Tamiya (50476) Pneu Rally Block (u starších je na boku nápis Tamiya, nyní série čísel) pneu je např. odkaz: (https://www.mz-racing.net/50476-pneu-rally-block-2ks), + pneu pro kategorii LTX, všechny libovolně prořezané. Kategorie OPEN a Super Junior - všechny pneumatiky, které jsou nebo byly komerčně dostupné do rozměrů: šířka 28mm; průměr 74mm; libovolné prořezání, u kterých nebyla upravena šířka nebo průměr (např. rozříznutím a následně slepením) Technická kategorie LTX tyres – předepsané pneu (101035) Pneu LTX Rally např. odkaz: (https://www.mzracing.net/101035-pneu-ltx-rally-4ks a (101033) Pneu LTX Rally (IR) např. odkaz: (https://www.mz-racing.net/101033- pneu-ltx-rally-ir-4ks), oba typy bez úprav. Zákaz používání kovových hřebů.

Mazání + ohřívání pneu

Mazání + ohřívání pneu je na všech tratích zakázáno!

Elektronické stabilizační systémy

Je zakázáno použití elektronických stabilizačních systému (gyro, AVC systém apod.)

Karoserie

Povoleny jen modely karoserií, které někdy rally jely v jakémkoliv barevném provedení (nepřípustné jsou okruhové verze těchto karoserií a kategorie GT); při nesplnění podmínek nebude závodník přihlášen ani mu nebude umožněno se závodu zúčastnit. V případě sporných modelů je nutné doložit fotografii jak reálné vozidlo, tak i model!

Karoserie – týmy

Týmy registrované do šampionátu (jedoucí na celkové umístění). V týmu je více jezdců (obvykle 3 jezdci - doporučeno)a nemusí mít stejné karosérie, ale musí být na první pohled patrné, že se jedná o jezdce daného týmu.

Další pravidla:

Registrační čísla – startovní pořadí Do závodu se startuje dle registračních čísel a pořadí, které přidělí pořadatel. Tyto registrační čísla jsou jezdci přidělena s přihlédnutím k vyjeté pozici v předchozí sezóně 2018 a na základě přihlášení se do 28.2.2019. Jezdci, kteří se do tohoto data nepřihlásili, nemají nárok na číslo dle vyjeté pozice CRC 2018. Jezdcům, kteří se nezúčastnili minulé sezóny budou přidělena nová čísla za koncem startovního pole. Tato čísla jsou neměnná po celou sezónu a identifikují jezdce. Na karoserii nesmějí být čísla, která se netýkají CRC. (např. můžete je přelepit černou páskou). Startovní čísla velikosti 4,5 x 4cm (š x v) a reklamu šampionátu pod přední skla dveří 6,5 x 1,5 (š x v)dostanou zaregistrovaní jezdci na prvním závodě od promotéra CRC zdarma. Za další sadu bude požadovat promotér poplatek ve výši 30,-Kč (poplatek za startovní čísla se týká všech nezaregistrovaných jezdců).

Jezdci (registrovaní) startují do jednotlivých závodů dle aktuálního pořadí v šampionátu (do prvního závodu dle registračních čísel). Neregistrovaní jezdci dle předpokládané výkonnosti.

Kategorie: Věkové 4 + Technické 2

Jezdci

Rozhodující pro určení kategorie je dovršení věku k 15.3.2019.

Věkové kategorie (všichni zúčastnění jezdci): Kategorie bude vyhlášena pokud se přihlásí více jak tři jezdci (vyjímku tvoří kategorie Ženy a Superjunioři). V rámci registrace jezdců do CRC mohou být případně upraveny věkové hranice.

Ženy a dívky - (Ženy)

Tato kategorie bude vyhlášena. Kategorie bude označena ve startovním poli (W).

Super-junioři ( do 11 let ) - (Super Junior)

Tato kategorie bude vyhlášena. Pořadatel věří v jednání FairPlay, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje požadovanou hranici do 11 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (SJ).

Junioři ( od 11 – do 17 ) - (Junior)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 5 jezdců. Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici od 12 do 17 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (J).

Senioři ( od 17 – do 45 ) - (Senior)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 5 jezdců. Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici od 18 do 44 let. Kategorie bude označena ve startovním poli (S).

Veteráni ( od 45 +? ) (Veterán)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 5 jezdců. Pořadatel věří v jednání Fair Play, ale i přesto může pořadatel závodu či šampionátu vyžadovat doklad o tom, že splňuje hranici od 45 let a výše. Kategorie bude označena ve startovním poli (V).

Technické kategorie: Pro celkovou klasifikaci musí jezdec odjet minimálně 6 závodů.

Jezdci těchto kategorií se musejí zúčastnit více jak 6. závodů, aby byli klasifikování i v celkovém hodnocení této kategorie!

LTX tyres ( bez rozdílu věku )

Pro tuto kategorii ( není omezeno historickou karosérií) jsou předepsaný pneu se vzorkem viz Technická pravidla – Pneumatiky Kategorie bude označena ve startovním poli (LTX).

OPEN ( bez rozdílu věku ) (Open)

Tato kategorie bude vyhlášena - více jak 3 jezdci v závodě. Jezdci budou vyhlášení pouze v této kategorii. Výsledky se nezapočítávají do absolutního pořadí závodu, věkové kategorie a Týmů. Tato kategorie může používat pneu, které je určeno viz: Technická pravidla – Pneumatiky. Kategorie bude označena ve startovním poli (O).

Vyhlašování kategorií:

Vyhlášení (dekorování) umístění v každé kategorii proběhne za předpokladu, že do soutěže odstartuje minimálně v kategorii více jak tři jezdci - netýká se kategorie SJ.

//TODO:BODY

Penaliazce

1. Dotyk s cílovou časomírou/bránou a to i po jejím projetí +15vt !!!! Součástí časomíry jsou i informační cedule (ČK) umístěné před tímto měřícím zařízením!!!! 2. Předčasný START je penalizován +10vt. (do 5 vt.). Na tento prohřešek může upozornit kdokoliv. Jinak obdrží penalizaci VP (více jak 5 vt.). Na tento prohřešek může upozornit kdokoliv. 3. Za každé projetí časomíry po skončení vlastní jízdy. +10vt. 4. Nepovolený servis v UP (nahlášený) +10vt, (nenahlášený) + 60vt. i výměna baterie! (nevztahuje se na superjuniory a nováčky-začínající jezdce) 5. Auto uvízlé na trati je možné „nasadit“ a v RZ se pokračuje (bez penalizace) pouze pomocí rukou. Úmyslné použití nohou (např. kop) je penalizován 30vt. 6. V případě závady vozu v RZ, neodstartování včas do RZ nebo odstoupení z RZ bude závodník penalizován jednorázovou penalizací VP (dvojnásobek času nejrychlejšího času v dané RZ) 7. Pokud závodník odstartuje do poslední RZ a tuto RZ nedokončí, dostává volný průjezd jako v ostatních RZ. Závodník, který neodstartuje do poslední RZ závod nedokončuje (ve výsledcích závodu " nedokončil " / v celkovém hodnocení " X ". 8. Při opuštění trati se závodník vrátí na místo opuštění tratí. Nasazení auta vpřed ve směru jízdy je nepřípustné a je penalizováno 10vt. 9. Za nesportovní chování, neumožnění v předjetí rychlejšímu jezdci v předjetí (předjížděný jezdec umožní předjetí např. jízdou po okraji dráhy nebo úplným zastavením mimo dráhu) nebo jakékoliv zkrácení trati mu může být udělena penalizace 30vt. nebo i VP. Konečné rozhodnutí je na řediteli závodu. 10. Trénink mimo stanovený SHAKEDOWN (časově i prostorově), může povolit pouze ředitel závodu. V případě nedodržení tohoto ustanovení je možné jezdce vyloučit ze závodu (diskvalifikován, závod může dokončit). Tréninkem se rozumí – pohyb modelu vlastní silou, řízeno RC soupravou. 11. Cizí pomoc během RZ je nepřípustná (VP) mimo kategorii Superjunior. 12. Pořadatel má právo během závodu přidělit VP jezdci, který svým výkonem výrazně narušuje (prodlužuje) harmonogram soutěže - (koef. 2,2 x čas vítěze nebo 12 minut) vztahuje se i na opravu v RZ. 13. Za nesprávné přelepení startovních čísel z jiných šampionátů - 30vt.(jsou stále viditelná - čitelná). 14. Nedodržení startovního času nebo pořadí.Viz níže (Pravidla spojená s odstartováním do RZ). 15. Nepřistavení vozu včas do UP - 60vt. 16. Vynechání nebo nesprávné zvládnutí technického prvku (bude upřesněno při rozpravě) - 30vt. 17. Jezdec, který nastoupí do závodu bez registračních čísel na modelu např. z důvodů výměny karosérie nebo jejich ztrátou) a řádně o ně nepožádal při registraci na závod (jezdci prvně přihlášený se toto netýká) budou penalizováni - 30vt. 18. Super penalizace SVP (trojnásobek času nejrychlejšího jezdce v dané RZ) bude udělena po udělení dvou VP v závodě.

Ukončení závodu i předčasné

1. Závodní den končí vyhlášením výsledků odjetého podniku, výsledky jsou neměnné, vyjma práva ředitele uvedeného v bodě č.5 - Hodnocení - závod. 2. Předčasném ukončení závodního dne z důvodů nepřízně počasí nebo pro řešení nahodilé situace neupravené pravidly rozhoduje ředitel závodu. Podklad pro rozhodnutí si volí sám ředitel. Může rozhodnout na základě vlastního uvážení, nebo na základě hlasování jezdců, týmů atd. 3. K uznání závodu a připsání bodů za tento závod je nutné odjet alespoň 50% z nahlášeného počtu RZ. O případném zrušení závodu se rozhoduje hlasováním všech jezdců. Pokud dojde ke zkrácení závodu nebo zrušení závodu, startovné se nevrací.

Servis mezi jednotlivými RZ je povolen. Je však časově omezen vlastním startem do následující RZ a zároveň může být omezen Rozvrhem závodního dne. V případě nejasností pište na e-mail: info@crc-rcrally.cz nebo volejte na tel.: 723 425 031 (Frantin Doležal).

Pravidla spojená s odstartováním do RZ

1. Odstartování vozů do RZ probíhá v časovém intervalu 60 vteřin nebo 30 vteřin. 2. Závodník je povinen hlídat si svůj startovní čas! Na přípravu má 30 vt. (60 vt. start. interval) nebo 15 vt. (30vt. intervalu). Pokud nestihne odstartovat ve stanovený čas, tak má dalších 30 vt. (60 vt. start. interval) nebo 15 vt. (30vt. intervalu). Pokud nestihne odstartovat i v tomto nebo odstartuje v jiném čase - obdrží penalizaci (VP). Musí opustit prostor startu a umožnit odstartování následného vozu. 3. V případě předjetí pomalejšího jezdce jsou oba jezdci povinni toto oznámit časoměřiči. Pokud toto neučiní, mohou být penalizování 30 vt. 4. V případě problémů s časomírou, zejména při špatném měření, nebo neshodě v časech: - při problémech u čtyřech a méně jezdců: Jezdci opakují jízdu a první odstartuje nejpozději do 15 minut po odstranění problému, nebo dojetí posledního jezdce dané RZ. - v případě většího problému: Jezdci hlasují o opakování celé RZ, popřípadě jejím stornování. V případě opakování RZ se nemažou penalizace ani VP. V případě stornování RZ se penalizace promíjejí a pokračuje se další jinou RZ.

Systém závodů

Závod se řídí „Rozvrhem závodního dne“ který je v dostatečném předstihu zveřejněn jako odkaz pod logem v kalendáři ročníku. Pro představu uvádím orientační plán závodního dne. Rozvrh závodního dne činnost čas popis trať přístupná od individuální řídí se pořadatelem prezentace 7:30 – 8:30 potvrzení účastní, platba startovného shakedown 8:00 – 8:30 trénink na vytýčeném místě (zpravidla část tratě) zahájení 8:45 slavností zahájení, odevzdání vozů do UP, foto … start 9:00 start prvního vozu do 1. rychlostní zkoušky (dále RZ) RZ zpravidla 8 – 10 rychlostních zkoušek. soutěžící startuje do RZ vždy dle pokynů časoměřiče a to nejpozději do 30s od tohoto pokynu konec cca 17:00 – 19:00 konec závodu, slavnostní vyhlášení předání cen Harmonogram závodu obsahuje: logo závodu, jméno pořádajícího týmu či týmů, jméno ředitele závodu, místo konání závodu, cenu startovného, čas oficiálního startu, seznam přihlášených jezdců, počet RZ, okamžik pro přeskupení startovního pole, určuje prostor pro povolený servis mezi RZ a podmínky pro povolený trénink tzv. shakedown. Seznam přihlášených bude možno v propozicích každého závodu. Závodní komise – Juri se skládá z jezdců, kteří budou uvedeni na oficiálním harmonogramu soutěže. Bude zveřejněn ráno před zahájením závodu. V nutném případě bude losován náhradník z řad jezdců, pokud se přestupek bude týkat některého z členů komise. Komise bude řešit různé protesty, přestupky proti pravidlům nebo přidělovat časové penalizace. Proti jejich rozhodnutí není odvolání. Protesty mohou být podány nejpozději do 15 min po dojetí poslední RZ.

Odesláním přihlášky jezdec souhlasí s pravidly CRC a se zpracováním poskytnutých os. údajů pro potřeby vedení šampionátu dle zák.č. 101/2000Sb. Poskytnuté údaje budou vedením šampionátu použity na rozdělení do příslušných kategorií, přidělení startovních čísel - registrací a upozornění na nadcházející závod. !!!!Soutěžící se účastní závodu na vlastní riziko!!!!

Tato pravidla vstupují v platnost 13. 3. 2019 - startem do prvního závodu. (Organizační tým CRC si vyhrazuje právo tato pravidla měnit z vážných důvodů i během závodní sezóny!)