Discussion

To add a new message you must be logged in
Vítek Marčan 21:20 04.3.2023
Registroval jsem Štěpána Marčana a dal jsem emailovou adresu na schránku, která byla zaplněna na 100%. Nemohu tudíž potvrdit registraci z emailu. Je možno poslat registrační email znovu, prosím?
M. Marčan